Резерват „Ропотамо“

Ропотамо

Резерват „Ропотамо“

Намира на около 50 км южно от Бургас, на границата между общините Созопол и Приморско. Основният път Е87 разделя резервата на две части..

 

Разположен само на площ от 1000.7 ха, резерватът е рядко съчетание на красиви пейзажи, забележителни земни форми, изключително разнообразие на крайбрежни, водни и горски местообитания на голям брой редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове и съобщества. На тази малка площ като в едно цяло са събрани море, река, блато, широколистни, но и заливни/лонгозни гори, различни по вид скални образувания, красиви плажове, но пясъчни дюни, и всички тези природни дадености, съчетани с много исторически и археологически находки.
Част от днешния резерват „Ропотамо" е обявен още през далечната 1940 г. „за запазване на горски съобщества от лонгозен тип, разположени около едноименната река, която пресича големите пясъчни дюни и се влива в Черно море”. През годините територията е сменяла статута си многократно, но винаги е оставала защитена. През 60-те години дори е била народен парк. Последната категоризация е от 1992 г., когато е обявен за строг резерват „за опазването на уникална флора и фауна по крайбрежието край устието на едноименната река”. Резерватът има и международен статут като част от Комплекс Ропотамо признат за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция, обявен е за ОВМ и е част от защитена зона Комплекс Ропотамо от мрежата Натура 2000.
На малката си площ резерватът е приютил голямо биологично разнообразие. За специалистите в цифри това означава около 60% от сладководната ихтиофауна на България, 60% от херпетофауната, 50% от гнездовата орнитофауна, 57% от видовете бозайници. 
Резерватът е местообитание на много редки животни. Оттук минава източно­евро­пейският миграционен път на птиците Виа Понтика. Големият брой влажни зони в района представляват прекрасна база за гнездене на много птици, както и хранителна база за зимуващите и прелетните птици. На територията на резервата са установени 226 вида птици (бекаси, чинки, дроздове, гривести и речни рибарки, дъждосвирци, диви гъски, пойни и неми лебеди, чапли, пеликани, патици, морски орли, ястреби, лешояди и др.), от които 8 са глобално застрашени и 70 са включени в Червената книга на България. 
По сухите скалисти места и пясъчните дюни се срещат много влечуги: ши­победрената и шипоопашатата костенурка, леопардов и вдлъбна­то­чел смок, смок мишкар и раз­лични гущери, а по влаж­ни­те и мо­­чур­ливи места – водните кос­те­нур­ки, си­­вата и жъл­то­ухата вод­­на змия, три­то­ни, зеле­на­та крас­тава жаба, кафя­ва­та крас­та­ва жа­­ба, жабата дървесница и балкан­­ска­та чес­нов­ница.
Резерватът се обитава от 50 вида бозайници - сред тях са: бла­­­го­­роден елен, елен лопатар, сърни, муфлони, ли­сици, чакали, видри и ко­лo­нии от прилепи в скал­ни­те пещери. Изчезнали ви­дове от бозайниците са меч­­­­ката, рисът и тюленът монах.
Ихтиофауната е представена от 14 вида риби, които постоянно обитават лиманната зона на реката: брияната, карагьозката, червеноперката, шаранът, сребристата каракуда, речният кефал. Много повече са видовете, регистрирани като временни обитатели. Това са черноморският и резовският карагьоз, атерината и др.
В границите на резервата са установени 600 вида висши растения, което е около 15% от цялата флора на страната. Там се опазват около 11% от расти­тел­ните видове, включени в Червената книга на България, което представлява 83 вида (71 редки, 11 застрашени и 1 изчезнал). 16 вида висши растения са ендемити и 23 дървесни и храстови видове са терциерни реликти. На те­ри­то­рия­та на резервата могат да се видят: бряст, ясен, клен, мекиш, черна елша, обикновен габър, келяв габър, обикновен повет, леска, смрадлика, бръш­лян, мъждрян, бук, дъб, върба, хагерово (тракийско) лале, блатно кокиче. Блатата и разливите са обрасли с тръстика, камъш, папур, перуника, тамарикс, бърдуче и бяла водна лилия. По пясъчните дюни са запазени характерните за Южното Черноморие пясъчна лилия, морски пелин, див копър и др.
Интересна част от резервата е и остров Св. Тома, по-известен като Змийския остров. Намира се в залива Аркутино. Той е гнездилище на водолюбиви птици, находище на гюнтерова полевка и подивели кактуси опунции, засадени там през 30те години на миналия век.
Ропотамо е популярна туристическа дестинация в България от много години. 
Един от най-посещаваните туристически обекти по Южното Черноморие е блатото Аркутино с красивите си бели водни лилии. За някои от чуждестранните туристи те не са нещо особено, тъй като при тях се отглеждат в почти всеки водоем – в домашна градинка или градски парк. Ценното за блатото Аркутино е, че находището на бяла водна лилия в него, е естествено и диво.
Предпочитана атракция за летуващите по Черноморието е и разходката с лодка от пристана на река Ропотамо (под моста на път Е87) до устието на реката. Тя е с продължителност 60 мин. Чапли и земеродни рибарчета прелитат край туристите по време на разходката, а особено атрактивни са и водните костенурки, които се припичат на слънце по камъни или паднали дървета край бреговете. Особено любопитна е и Лъвската глава – причудливо скално образувание, високо над десния бряг на реката.
Въпреки че е строг резерват (в него се забранява всякаква човешка дейност) – разходките с лодка по Ропотамо са едно от изключенията, в полза на туристите. Тази дейност е отдадена от МОСВ на концесия. За съжаление въпреки, че тази атракция функционира от много години и се радва на голям интерес от страна на летуващите по българското крайбрежие туристи, все още не е направено необходимото за осигуряване на модерни, без моторни лодки, така че да се гарантира липсата на замърсяване и шум по реката.
Другото са няколкото одобрени със Заповед на МОСВ пешеходни туристически маршрути за посетители в резервата. Това са:
1. Пътека по мостик в блатото Аркутино
2. Пътека до устието на река Ропотамо (продължение на асфалтовия път, идващ от Приморско и минаващ край някогашната резиденция „Перла”)
3. Пътека до залив Св.Параскева 
4. Пътека до най-високата дюна на Балканския полуостров (тръгва от Центъра на РИОСВ)
5. Пътека през нос Кая до устието на река Ропотамо
6. Пътека до Веселата скала (за съжаление вече не е достъпна след последния ремонт на пътя – няма отбивка за спиране)
7. Пътека за поддържан резерват „Вельов вир”
8. Маршрут по вода за разходка с лодка от пристана до устие на р. Ропотамо и обратно
През 2003 г. в резерват „Ропотамо” бе открит Посетителски център на РИОСВ Бургас. Той се намира в м. Аркутино, срещу блатото, в близост до мотела.

 


Испания

Испания

Екскурзии до Испания. Любопитни факти!!

 
 Освен своето забележително художествено и архитектурно наследство, Испания разполага и със спираща дъха природа. Вижте всичко това с екскурзиите до Испания, предлагани от Ekskurzia.BG още от екскурзии .biz » за Екскурзии до Испания www.ekskurzia.bg  

 
още от екскурзии .biz »


Политолози за „Ел Периодико“: Претоплена манджа. Прокуратурата се сезира

Прокуратурата на Република България се самосезира във връзка с изнесените на 21 февруари 2020 г. твърдения в статията на испанския вестник, озаглавена „ Разследване за пране на пари в Барселона сочи към премиер-министъра на България“ , съобщиха от пресцентъра на ведомството. Ще бъде поискана официална информация от испанските власти с цел изясняване на сочените данни за извършено престъпление от общ характер, по линия на механизма за...

Опасен вятър брули България, изкоренява дървета!

Пориви на вятъра до 80-90 км/ч започнаха да създават проблеми с движението в някои части на страната, съобщава БТА. Камион е аварирал на етапна връзка на автомагистрала „ Хемус“ в посока Варна край Шумен заради силен вятър, съобщиха от ОДМВР. „ Пътна полиция“ пренасочва движението през село Мадара, по стария път за морската ни столица. Движението е затруднено и на входа за Нови пазар, където заради силния вятър е паднала...

Прокуратурата проверява данни за корупция при управлението на Иван Костов, огласени от проф. Стив Ханке

Прокуратурата на Република България се самосезира във връзка с изнесените на 16 февруари 2020 г. от проф. Стив Ханке твърдения за корупция „по високите етажи на властта“. Същите бяха представени в интервю за предаването „120 минути“ на национална телевизия бТВ. Интервюто съдържа данни за наличие на документи, сочещи за евентуално корупционно престъпление: „Да Ви потопя в атмосферата – седяхме в малкия кабинет на Стоянов до големия президентски...

По инициатива на Веска Ненчева се очаква звездната баскетболистка Пенка Стоянова да получи посмъртно високо държавно отличие

Пенка ни обедини отново, това го правеше с лекота! Това съобщи народният представител Веска Ненчева за починалата звезда на баскетгбола Пенка Сктоянова. По инициатива на Веска Ненчева е входирано писмо, заедно с народните представители от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народно събрание на Република България, за присъждане на посмъртно държавно отличие за високи спортни постижения на з.м.с. Пенка Стоянова – „Царицата на...

В България в момента няма коронавирус

Средно по 12 души на ден притигат от Китай в България, но засега нито един от тях не е проявил признаци на коронавируса Covid-19. Това обясни главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев на семинар за съвременните заплахи за общественото здраве в Русе, предаде БНР. Пристигащите в страната ни от Китай са от различни националности, но до този момент няма случай на пренасяне на заразата на новия коронавирус в България, категоричен бе...

Горанов: Дебат заради страховете, с които се манипулират българите

„Обикновените хора се притесняват от трансформацията от лев към евро именно по причина, че тези, които в момента развяват знамената, направиха така, че преди да има валутен борд, левът рязко се обезцени. Именно поради тази причина и страховете, с които се манипулират българските граждани си струва да продължи дебатът за еврото”, коментира финансовият министър Владислав Горанов в интервю за.NOVA. Според него няма причина за притеснение и България...

Вътрешен шампионат по дуелна и щафетна стрелба се проведе в 61 механизирана бригада

В навечерието на националния празник на Република България – 3 март на 21 февруари на УЦ „Анево” се проведе вътрешния шампионат по дуелна и щафетна стрелба с АК-47 и състезание по стрелба с пистолет „Макаров” между военните формирования от състава на 61 Стрямска механизирана бригада. Участниците в състезанията демонстрираха високо бойно майсторство и желание за победа, като се стремяха да представят достойно формированията си. След...

Премиерът заговори за оставка и готвен пуч в България

Премиерът Бойко Борисов разкри за какво точно е поискал пари по време на безсънната нощ на преговори в Брюксел. БЛИЦ припомня, че малко по-рано днес премиерът говори с вицепрезидента на Европейската комисия Валдис Домбровскис. „Важно е да постигнем намаляване на лихвите по кредитира, както и стабилна банкова система. Няма държава, която да е приела еврото и да е станала по-зле. Имаме време до юли месец да се убеждаваме, да се плашим. Даже...

Времето
в
България

-1 °C

Ясно

вятър 6 км/ч

2020-02-26 3 | 15 °C
2020-02-27 -0 | 4 °C
2020-02-28 -2 | 6 °C
2020-02-29 0 | 10 °C