»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
*

»збрани сайтове  алейчи

¬ремето
в
јнтали€

25 ∞C

ясно

в€тър 7 km/ч

2018-09-21 26 | 32 ∞C
2018-09-22 26 | 32 ∞C
2018-09-23 26 | 34 ∞C
2018-09-24 26 | 33 ∞C