»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
»збрани сайтове  алейчи

¬ремето
в
јнтали€

8 ∞C

ясно

в€тър 19 km/ч

2019-02-18 11 | 17 ∞C
2019-02-19 12 | 19 ∞C
2019-02-20 10 | 17 ∞C
2019-02-21 12 | 17 ∞C