»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
*

»збрани сайтове  алейчи

¬ремето
в
јнтали€

15 ∞C

„астична облачност

в€тър 6 km/ч

2018-04-21 16 | 23 ∞C
2018-04-22 18 | 25 ∞C
2018-04-23 19 | 26 ∞C
2018-04-24 19 | 25 ∞C