»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
»збрани сайтове  алейчи

¬ремето
в
јнтали€

31 ∞C

„астична облачност

в€тър 17 km/ч

2017-07-28 26 | 34 ∞C
2017-07-29 28 | 38 ∞C
2017-07-30 28 | 39 ∞C
2017-07-31 30 | 39 ∞C