Община Сопот, адрес, Телефони, Контакти...

ЗА КОНТАКТИ

Община Сопот
Адрес - ул. "Иван Вазов" № 34

Телефони:
+359 31348 651
+359 893 384 791

e-mail: sopot@sopot-municipality.com
Website: www.sopot-municipality.com
*
Последните новини от Община Карлово  Община Карлово   Карлово община Последните новини от Община Карлово
община Карлово новини Последните новини от Община Карлово