Марина река - класна стая на открито

Марина река

Марина река

Марина река - класна стая на открито

Класна стая на открито – звучи невероятно, нали? Ако учениците знаеха за това място, най-вероятно класните стаи щяха да са празни, а неизвинените отсъствия доста повече от обичайното. Намира се в защитена местност Марина река, на 12 км. от Царево. Под открито небе и сред зеленина, на малките дървени чинове, може да научите за видовете от изгубената преди милиони години терциерна флора.
Избрани сайтове Марина

Нови интернет страници Марина

  • Какво? .Net Маринати

  • Най-актуални страници Марина

  • Каква марината да приготвя? Рецепти за маринати Маринати

  • Аркада-22 ООД - Машини и технологично оборудване Производствени машини