ѕлаж »зтузу

»зтузу

5 километрова разходка сред костенурки!

¬ »зтузу, плажът от ситен б€л п€сък се разгръща на цели 5 километра и влиза в границите на природен резерват. ѕлажът е известен още като „ остенурков舓, тъй като вс€ка година морски костенурки идват тук за брачните си игри. »зтузу представл€ва полуостров, който от едната страна граничи с морето, а от другата – с местната река. ƒо плажа се стига с кола, автобус или речен транспорт от градчето ƒал€н.

Ќай-попул€рните занимани€ тук са наблюдени€та на живота на костенурките и разходките из развалините на древни€ град  аунос, където са запазени гробници на ликийските царе (4 в. пр. н. е)
»збрани сайтове »зтузу

¬ремето
в
“урци€

0 ∞C

—лаба суграшица

в€тър 0 km/ч

2018-12-11 0 | 5 ∞C
2018-12-12 -2 | 4 ∞C
2018-12-13 -8 | 3 ∞C
2018-12-14 -3 | 4 ∞C