Задграничен паспорт

Паспорт

Познаваме ги, използваме ги все по-рядко заради свободното придвижване на хора между повечето държави в Европа, но има факти, които все още не знаем за тях...

Паспортите - Задграничните паспорти!

 

Международен транспорт клас L4BH  транспорт клас L4BH   Международни транспортни услуги Международни транспортни услуги