»се (Ћаго), Ѕреша

»се (Ћаго)

Ќамира се в южни€ край на езерото Ћаго д'»зео в —еверна »тали€. “о е попул€рна дестинаци€ за еднодневни екскурзии и има много заведени€, барове и магазини.

“ой е..

»се (Ћаго), Ѕреша
»збрани сайтове (Ћаго)