Гранада

Гранада е последната крепост на маврите на Пиринейския полуостров. През 1492 година  след повече от 700 години мюсюлманско присъствие Гранада отново е християнска територия. Във владение на града  влизат  Фердинант II и  съпругата му Исабела I. 

Първия мюсюлмански университет Западна Европа е отврил врати именно тук, както и именно тук  Христофор Колумб  успешно увещава кралица Исабел да финансира  пътуването му до  Новия свят.

Маврите напускат Гранада, но оставят безценно наследство. Най - забележително творение е образеца на мавърската архитектура  дворцовия комплекс Алхамбра. 
*

Избрани сайтове Гранада