»сторическите селца

»сторическите селца

‘ранци€ е пълна с истори€. “ук ще откриете красота и

истори€ почти навс€къде. »ма обаче места, в които истори€та е доста по-концентрирана. ≈кскурзи€ по долината на Ћоара ще ви разкрие много прекрасни замъци и старинни градове, които паз€т атмосферата на отминалите епохи. –азбира се провинци€та, с нейните гори, долини и планини, ще направи уикенда ви още по-при€тен.†




»збрани сайтове които

Ќови интернет страници които

 • √ледай в интернет! Ѕез пране

 • Ќай-актуални страници които

 •  ои зодии не стават за лидери? Ћидери

 • “оп зодиите, които се грижат за при€телите √рижа за при€телите

 • «одиите, които постав€т секса пред любовта —екса пред любовта

 • ¬ремето
  в
  ‘ранци€

  1 ∞C

  ”мерен дъжд

  в€тър 9 km/ч

  2019-01-20 0 | 5 ∞C
  2019-01-21 0 | 4 ∞C
  2019-01-22 -1 | 2 ∞C
  2019-01-23 -1 | 2 ∞C