Мисионерският музей

Мисионерският музей

Мисионерският музей

в църквата на Мадона деле Грацие Covignano 

Събиране на етнографските артефакти, заведени от мисионери. 

Работно време: всеки ден по заявка.
Избрани сайтове Мисионерският