Легенда за Алиботуш

Легенда за Алиботуш

Една чудна легенда се носи из горите на Славянка. Някога планината носила името Алиботуш и тази легенда разказва как то било дадено от местните хора. През турското робство тук живеел смел и силен войвода, който защитавал хората и бил неуловим. Най-после, с хитрост, турците хванали народния закрилник Али Страшника. Селим паша бил поразен от достойното държане на храбрия войвода и рекъл: " Нямам власт, за да те пусна, но ако стигнеш върха с тези ботуши- бъди свободен!" Пред Али поставили чифт ботуши и ги напълнили с вряла смола. Само миг се поколебал войводата. Бързо пъхнал краката си в смолата и тръгнал- не вървял, а тичал с огромни скокове, сякаш летял като птица. Стигнал върха и ... издъхнал. Оттогава седловината с ливадата, където Али Страшника обул ботушите, народът нарекъл Парила, а планината- Алиботуш.

 


Избрани сайтове Алиботуш