Резерватът Алиботуш

Резерватът Алиботуш

Алиботуш" е резерват с обща площ 1185,8 ha. Обхваща територии с различна надморска височина-от 1140 до 2212m. На територията на резервата има голям брой балкански и европейски ендемити (черния бор Петродан, борисова ела, алиботушкия чай,т.е.Пирински чай (Sideritis scardica)парилската метличина, славянското котенце и др). По своето богатство и разнообразие на растителни видове Славянка е естествена ботаническа градина, ноято поради недостъпността си относително е запазила и до днес първичният си вид и красота. От ранна пролет до късна есен тук не спират да цъфтят най-различни и редки за природата растения.
*

Избрани сайтове Алиботуш

Времето
в
България

8 °C

Ясно

вятър 9 km/ч

2018-09-27 8 | 16 °C
2018-09-28 8 | 21 °C
2018-09-29 11 | 23 °C
2018-09-30 11 | 19 °C