Славянка - планина

Славянка - планина

Обща информация

Славянка (на гръцки: Όρβηλος, Орвилос) е планина, разположена на границата между България и Гърция. Тя е част от Рило-Родопския масив. 
По билото на Славянка минава държавната граница между България и Гърция, като по-голяма част от площтта ѝ се намира на българска територия. Най-високата точка на планината е Гоцев връх (старото му име е Алиботуш) с височина 2212 м, разположен на самата гранична линия. Други високи върхове над 2000 м са: Шабран (2196 м), Голям Царев връх (2186 м), Малък Царев връх (2087 м), Шабран (2196 м), Салюва джамия (2027 м).


Растителният свят в планина Славянка

Растителният свят в планина Славянка

В Славянка виреят повече от 1700 висши растения, което я прави уникална не само в България, но и в европейски мащаб. Флората и фауната са много богати. Изследователите определят Славянка като уникален природен кът именно заради богатството му на растителни и животински видове. Върху незначителната му площ преди разширението имаше над 1400 вида висши растения. Не случаино районът на резервата се смята за един от най-важните флористични формообразувателни центрове на Балканският полуостров. Тук има повече от 20 вида български ендемични растения, като 5 от тях на се срещат никъде другаде в страната. Най-широко разпространеният дървесен вид е черен бор (Pinus nigra), който заема ниските части на резервата. Над него се е настанила черна мура (Pinus leucodermis), чиято горна граница минава на 1800 м.н.в. Тук се намира най-голямото находище на черна мура на Балканите, която е основната причина за обявяването ѝ за резерват. Възраста на горите от черна мура е 60-120 г., като отделни насаждения са над 200 г., а някои дървета достигат и до 400 години.

  
Легенда за Алиботуш
Градинският магазин на България.  Гроушоп Бг  

Какво е хидропоника и има ли почва у нас - хидропоника в българия Почви, органични и биоминерални торове, напоителни системи, осветителни тела, парниково и оранжерийно оборудване, системи за климатичен ..  още от екскурзии .biz » gradinar.bg 

Времето
в
България

4 °C

Умерен дъжд

вятър 9 km/ч

2018-11-22 3 | 7 °C
2018-11-23 2 | 8 °C
2018-11-24 4 | 14 °C
2018-11-25 6 | 14 °C