Растителност и животински свят - Витоша планина

Растителност и животински свят - Витоша планина

Не случайно Витоша е наричана "белият дроб на София". На територията на планината има над 1800 вида висши растения. Това е половината флора на България! 150 вида дървесни и храстови видове заемат над 50% от площта на планината. До 1500- 1700мнв е поясът на широколистните гори, а над него до 1900мнв е на иглолистните. По- нагоре, в субалпийският пояс е царството на хвойната, боровинките и алпийските треви. През пролетта и лятото поляните се превръщат в невероятно пъстър килим от треви и цветя- камбанки, иглики, минзухари, омайничета и теменужки, лютичета и много други… 52 вида растения попадат в Червената книга. Сред тях са снежното кокиче, жълтата и петниста тинтява, наваличето, планинския божур (витошкото лале), жълт планински крем, петров кръст, насекомоядна кръглолистна росянка, златистата кандилка и др. Въпреки, че планината е толкова "цивилизована" животинския свят е богат. Установени са 1800 вида безгръбначни, 10 вида земноводни, 12 вида влечуги и над 200 вида птици. Наред с по- дребните обитатели се срещат 50вида бозайници. В горите и по южните склонове има сърни, благородни елени и елени лопатари, лисици, диви свине и ограничен брой мечки.
Избрани сайтове Витоша

Най-актуални страници Витоша

 • Студио, апартамент на хотелски принцип в София, Лагера Студио Лагера

 • 17 бона заплата за Гаджев в "Берое"

 • Ясни са съдиите за мачовете от 12-ия кръг на Първа лига

 • Времето
  в
  България

  5 °C

  Частична облачност

  вятър 26 km/ч

  2018-11-21 3 | 8 °C
  2018-11-22 2 | 7 °C
  2018-11-23 3 | 9 °C
  2018-11-24 4 | 12 °C