Географско деление - Родопи

Географско деление - Родопи

По особености в релефа Родопите - България се делят на две части - Западни (високи) и Източни (ниски). Границата между тези две части се очертава от реките Каялийка и Боровица - България.
Западните Родопи - България обхващат територия от 8732 кв. км и по-високата част на Родопите. Средната им надморска височина е 1098 м, а най-високите точки са над 1800 - 2000 м.
Релефът в източната част на планината е предимно нископланински и хълмист. Средната им надморска височина е едва 320 м. Планинските дялове в тази част на планината също са обширни, но значително по-ниски.
*

Избрани сайтове Родопи

Най-актуални страници Родопи

  • Айнщайн- един от най-новите хотели в Огняново и Гоце Делчев За хотела

  • 8 Декември

  • Einstein house & SPA - най-новият хотел в Огняново Начало